AGCO Corporation og dets datterselskaber og tilsluttede selskaber ('Massey Ferguson') vedligeholder denne webside med henblik på information, uddannelse og kommunikation til dig.

Dette AGCO websted stilles til rådighed på nedenstående vilkår. Adgang og brug af dette websted betyder, at du accepterer disse vilkår.

Når du går ind på dette websted, giver du udtrykkeligt dit samtykke til administrativ overvågning på alle relevante tidspunkter. Beviser på eventuelle kriminelle aktiviteter, der findes under denne overvågning, kan videregives til de korrekte myndigheder. Hvis du ikke giver dit samtykke til denne overvågning, bedes du straks forlade webstedet.

Rettigheder, ejendomsret og interesser i forbindelse med ophavsret til softwaretekst eller grafik på dette websted ejes eller haves i licens af AGCO. Offentliggørelse, kopiering eller distribution af materialet på dette websted er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra AGCO. AGCO garanterer ikke, at brug af oplysninger på dette websted ikke vil krænke rettighederne for en eventuel tredjepart, der ikke er tilknyttet AGCO.

Navnet Massey Ferguson eller Massey Ferguson-logoet må ikke anvendes i annoncering eller til offentliggørelse i form af viderebringelse af denne information uden forudgående specifik og skriftlig tilladelse fra AGCO.

Indholdet på dette websted skal ikke fortolkes som udstedelse af en licens eller rettighed til at anvende patenter eller varemærker, der tilhører AGCO, uden skriftlig tilladelse fra AGCO eller en tredjepart, der måtte eje de viste patenter eller varemærker. Spørgsmål vedrørende anvendelsen af patenter eller varemærker, eller hvorvidt et element er et varemærke, der tilhører AGCO, skal rettes til AGCO.

Tekstbilleder og informationer i denne publikation leveres inden for lovgivningens rammer uden ændringer og uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for kvalitet, egnethed til bestemte formål, eller at der ikke foreligger krænkelse af tredjeparts rettigheder. Denne bestemmelse påvirker ikke lovsikrede rettigheder.

AGCO har gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysningerne på dette websted er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser på webstedet, som AGCO fraskriver sig alt ansvar for. Informationer på webstedet kan ændres når som helst. Informationer om AGCO eller AGCO's produkter er kun ment som eksempler og skal ikke tages til indtægt. Brugeren skal indhente nærmere oplysninger hos AGCO. Massey Ferguson eller AGCO hæfter under ingen omstændigheder for særlige skader, indirekte skader eller følgeskader (herunder tab af overskud eller indtægter), hverken i forbindelse med kontrakt, forsømmelighed eller anden ødelæggende handling, der udspringer af eller finder sted i forbindelse med brug, misbrug eller ydelse af dette websted eller fra nogen form for information, manglende information, dokumenter, software eller andet materiale, som er hentet fra en AGCO-webside.

Massey Ferguson er ejet af AGCO. Du må på ingen måde gengive eller distribuere informationer i databaser på dette websted. Indhold i databasen videregives ikke til tredjepart, og du har ikke tilladelse til at udtrække personlige oplysninger om enkeltpersoner fra Massey Ferguson til din egen personlige eller kommercielle brug.

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse links gives kun som en hjælp. Sådanne linkede websteder er uden for AGCO's kontrol og indflydelse.

AGCO påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for indholdet på et linket tredjepartswebsted eller noget link, der findes på et linket websted. Tilføjelsen af et link betyder ikke nødvendigvis, at AGCO bekræfter eller berigtiger de linkede elementer, det linkede websted eller eventuelle produkter eller tjenester, der findes på et linket websted. AGCO påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for skader eller virus på dit computerudstyr, din software, dine data eller anden ejendom som følge af, at du har været inde på dette websted eller har downloadet materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd herfra.